Pro klienty - Newsletter - registrace | CK Victoria - Cestovní Kancelář

Po–Ne: 9:00–21:00 +420 545 213 101

Pro klienty

Newsletter - registrace

Přihlášením k odběru zasílání newsletterů (obchodních sdělení) udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů firmě Ing. Ladislav Jarý - Victoria, se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno za účelem zpracováním a shromažďování, zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ

Souhlasím, aby firma Ing. Ladislav Jarý CK Victoria, se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen „Společnost“) za účelem marketingových aktivit jako správce zpracovávala mé osobní údaje, v rozsahu zejména jméno, příjmení, e-mail (dále jen „Osobní údaje“).

Potvrzuji, že jsem byl informován o svých právech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení GDPR“), především o tom, že mám právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z Článků 15 až 22 Nařízení GDPR, a to zejména o:

  • právu požádat Společnost o informaci o zpracování mých Osobních údajů a poskytnutí takové informace bez zbytečného odkladu;
  • právu požádat Společnost o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména prostřednictvím blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů;
  • právu na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů ze strany Společnosti dle písm. b) výše bez zbytečného odkladu, není-li poskytnutí takové informace ze strany Společnosti nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí;
  • právu na přenositelnost údajů, tj. právu přijímat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci; a
  • právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že Společnost nevyhoví žádosti dle písm. b) výše.

Souhlasím s tím, že Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 3 let. Mimoto souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být zpracovány automatickým i ručním způsobem, a to v elektronické i v tištěné podobě.

Dále prohlašuji, že jsem byl plně informován o tom, že mám právo tento souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli odvolat, a to zadáním e-mailové adresy na webové stránce www.victoria-ck.cz a následně potvrzením linku, který Vám bude doručen do Vaší e-mailové schránky.

Zároveň prohlašuji, že poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě mého vlastního rozhodnutí.

Beru na vědomí, že neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy o zájezdu.

V případě Vašeho zájmu o odvolání výše uvedeného souhlasu, je možné tak učinit zde Formulář pro odhlášení.