Informace - Informace o autobusové dopravě k lyžařským zájezdům | CK Victoria - Cestovní Kancelář

Po–Ne: 9:00–21:00 +420 545 213 101

Informace

Informace o autobusové dopravě k lyžařským zájezdům

Autobusová doprava

Dopravu do středisek zajišťujeme převážně vlastními autobusy CK, výjimečně i vozy jiných osvědčených a spolehlivých dopravců typu:
LUX – zahraniční autobus v plné výbavě: klimatizace, WC, nápojový automat pro přípravu teplých nápojů či instantních polévek, lednice s chlazenými nápoji, sklopná sedadla s výsuvem, multimediální USB přehrávač, ski-box nebo vlek (upozornění: funkčnost WC je v zimním období limitována klimatickými podmínkami).
MINI – zahraniční minibus, ve výbavě: klimatizace, lednice s chlazenými nápoji, sklopná sedadla s výsuvem, multimediální USB přehrávač, skibox nebo vlek.
Hlavním odjezdovým a příjezdovým místem v ČR je pro zájezdy do Itálie a Rakouska Brno, terminál CK a pro zájezdy do Francie Brno, terminál CK a Praha. Kategorie autobusů, uvedená u cenových tabulek, je garantována z hlavních odjezdových a příjezdových míst. K dopravě „z“ a „do“ jiných odjezdových míst organizujeme svozy, při kterých může být použit i jiný dopravní prostředek (minibus, mikrobus, osobní vozidlo). Počítejte s možností přestupů po trase přepravy! Minimální počet klientů, nutný pro uskutečnění svozu jsou 4 osoby, v případě menšího počtu Vám CK nabídne náhradní řešení. Velikost autobusu je určena počtem prodaných sedadel.
V průběhu cesty vždy po 3–4 hodinách jízdy následuje bezpečnostní a hygienická zastávka pro řidiče a cestující. V době zastávek si můžete u řidičů zakoupit teplé nebo studené nápoje. V průběhu jízdy možno sledovat filmy.
Zasedací pořádek je připravován těsně před odjezdem a je plně v kompetenci CK, i když se snažíme v rámci možností vyhovět individuálním požadavkům s přihlédnutím k datu zakoupení Vašeho zájezdu. CK v zájmu udržení příznivé ceny dopravy využívá celou kapacitu autobusu, tzn. i poslední řadu sedadel a všechna sedadla u stolečků (i proti směru jízdy).
Přeprava při pobytových zájezdech má charakter autobusové linky, kde průvodce není součástí přepravních služeb. U některých zájezdů je autobus doprovázen technickým delegátem.
Každá osoba musí mít vlastní sedadlo a tudíž i zakoupenou jízdenku.
Autobusy nejsou vybaveny upínacími pásy na dětské autosedačky.
Po domluvě a na základě písemného sdělení cestovní kanceláři, lze za příplatek přistoupit na trase autobusu i na jiných než pravidelných nástupních místech. Cena dopravy je v tomto případě kalkulována z ceny na trase vzdálenějšího nástupního místa a příplatku 50 Kč.
Skupinám a kolektivům zajišťujeme přistavení autobusu na vyžádanou adresu v rámci celé ČR za smluvní příplatek.
Přistavení autobusu ve výjezdovém nástupním místě je vždy 15 min. před stanovenou dobou odjezdu. Max. čekací doba na opozdilce je 15 minut. Příjezd autobusu do nástupních míst na trase je cca 15 min. před stanovenou hodinou odjezdu. Čekání na opozdilce v daném případě není možné.
CK v návaznosti na počet klientů z jednotlivých odjezdových míst určuje trasu přepravy do místa pobytu; časy odjezdů viz str. 7 nebo dle Pokynů na cestu, při současném zachování tabulkových cen jízdného. CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu, popř. na změnu trasy přepravy. Trasa autobusu do Val d'Allos, Les Orres, Orcières, Risoul, Puy St. Vincent z jednotlivých odjezdových míst může dále pokračovat směr Brno – Mikulov – Vídeň atd. Pokud má změna trasy za následek nemožnost nástupu nebo výstupu na předem potvrzeném místě, zajistí CK náhradní dopravu do nejbližšího možného nástupního či výstupního místa autobusovou linkou nebo vlakem 2. tř.
CK nenese odpovědnost za případné zpoždění dopravních prostředků a za následky z toho vyplývající, pokud k tomuto zpoždění došlo zásahem vyšší moci nebo některou skutečností, již CK nemohla ovlivnit nebo jí zabránit.
Nedoporučujeme si sjednávat důležitá jednání či schůzky ve dnech odjezdu a příjezdu.
CK si vyhrazuje právo vyloučit ze zájezdu osoby podnapilé, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se nevhodně (a to i slovně) jak vůči ostatním klientům, tak i řidičům či průvodcům. Vyloučení z přepravy na základě některého z těchto důvodů je zcela bez náhrady. CK se v tomto případě vyvazuje z veškerých přepravních povinností. Ve všech autobusech platí zákaz kouření!

Sedadlo navíc

  • Lze přiobjednat pro větší komfort během cesty
  • U svozu, rozvozu a transferu sedadlo navíc nelze objednat
  • CK si vyhrazuje právo na dodatečné zrušení této služby pro případ, že z provozního hlediska nelze sedadlo navíc zajistit
  • Zrušení této nadstandardní služby nezakládá právo na bezplatné storno jiných objednaných služeb

ZAVAZADLA

Odjezdové časy, ceny jízdného a nástupní místa

Kliknutím na obrázek se zobrazí PDF v prohlížeči