Aktuality - Návrat bez testu pro očkované klienty | CK Victoria - Cestovní Kancelář

Po-Ne: 9:00-21:00 +420 545 213 101

Aktuality

Návrat bez testu pro očkované klienty

Pro Vaši lepší orientaci v neustále se měnících podmínkách vstupu do jednotlivých zemí a nepřehledných mapách Ministerstva zdravotnictví nabízíme naši tabulku zemí, do kterých jezdíme s ikonkami semaforu, který přehledně vyobrazuje momentální podmínky cestování.

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY VSTUPU A NÁVRATU DO ZEMÍ
ZEMĚVSTUP DO ZEMĚPODMÍNKY VSTUPUPODMÍNKY NÁVRATU DO ČR
VEŘEJNÁ DOPRAVA
(autobusem, vlakem, letadlem)
INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA
(autem)
Chorvatsko
Potvrzení o negativním výsledku PCR či antigenního testu ne starší 48 h vydaný lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří a podepsaný lékařem.

Vyplnění formuláře.

Vyjímka: - Potvrzení o očkování proti nemoci COVID-19 pro osoby, u kterých uplynulo 14 dní od očkování druhou dávkou, nebo od očkování první dávkou pokud se jedná o vakcínu, která se podává v jedné dóze.
- Děti mladší 7let.
- Prodělali nemoc COVID-19. Tuto skutečnost dokládají pozitivním RT-PCR testem nebo pozitivním antigenním testem, které byly provedeny za poslední 180 dnů, ale musí být starší 11 dnů. Za stejným účelem lze využít i potvrzení lékaře o prodělané nemoci COVID-19.
- Pokud osoba prodělala COVID-19 a má potvrzení o prodělané nemoci a pokud byla po prodělané nemoci očkována nejméně jednou dávkou očkovací látky, pak se výjimka od povinnosti prokázat se negativním PCR nebo rychlým antigenním testem nebo povinnost karantény prodlužuje do uplynutí 5 měsíců od očkování.
Vyplnění elektronického příjezdového formuláře.

Negativní PCR test (ne starší 72 h) či antigenní test (ne starší 24 h) před započetím cesty do ČR.

PCR test provedený v ČR nejdříve 5. a nejpozději 14. den po příjezdu (do předložení 2. negativního testu nutná samoizolace)*.

Neplatí pro osoby mladší 5 let a osoby s potvrzením o prodělaném Covidu v posledních 3 měsících, kteří jsou již bez příznaku.
Vyplnění elektronického příjezdového formuláře.

Negativní PCR test (ne starší 72 h) či antigenní test (ne starší 24 h) před započetím cesty do ČR

PCR test provedený v ČR nejdříve 5. a nejpozději 14. den po příjezdu (do předložení 2. negativního testu nutná samoizolace)*.

Neplatí pro osoby mladší 5 let a osoby s potvrzením o prodělaném Covidu v posledních 3 měsících, kteří jsou již bez příznaku.
Itálie
Potvrzení o negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru.

Výjimku mají děti mladší 2 let.

Vyplnění online formuláře nebo formuláře.

Do 15. 5. platí 5denní karanténa po příjezdu a nutnost opakovat PCR nebo antigenní test.

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení pokud cestující projíždí více regiony (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL - zdravotnímu zařízení a zaslat výsledek testu (regionální kontakty) - zdravotnímu zařízení.

Neplatí výjimky pro očkované či pro osoby s prodělaným Covidem.
Vyplnění elektronického příjezdového formuláře.

Negativní antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Do 5 dnů po příjezdu do ČR PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující vztahuje povinná karanténa/samoizolace*.

Neplatí pro osoby mladší 5 let a osoby s potvrzením o prodělaném Covidu v posledních 3 měsících, kteří jsou již bez příznaku.
Vyplnění elektronického příjezdového formuláře.

Není třeba disponovat testem před započetím cesty.

Do 5 dnů po příjezdu do ČR PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2.
Do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující vztahuje povinná karanténa/samoizolace*.

Neplatí pro osoby mladší 5 let a osoby s potvrzením o prodělaném Covidu v posledních 3 měsících, kteří jsou již bez příznaku.
Rakousko
Nutná elektronická registrace provedená nejdříve 72 hod před vstupem do země.

Negativní antigenní test (ne starší 48hod) či PCR test (ne starší než 72 hod).

Navíc musí neprodleně nastoupit 10denní karanténu, která může být ukončena nejdříve 5. den po vstupu absolvováním dalšího antigenního či PCR testu s negativním výsledkem.

Vyjímka: děti do 10 let.

Test/karanténu/formulář nemusí předkládat osoby při průjezdu (tranzit) Rakouskem bez zastávky (při kontrole nutno prokázat se plnou nádrží či voucherem k ubytování v jiné zemi).
Vyplnění elektronického příjezdového formuláře.

Negativní antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR).
Do 5 dnů po příjezdu do ČR PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující vztahuje povinná karanténa/samoizolace*.

Neplatí pro osoby mladší 5 let a osoby s potvrzením o prodělaném Covidu v posledních 3 měsících, kteří jsou již bez příznaku.
Vyplnění elektronického příjezdového formuláře.

Není třeba disponovat testem před započetím cesty.

Do 5 dnů po příjezdu do ČR PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2.
Do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující vztahuje povinná karanténa/samoizolace*.

Neplatí pro osoby mladší 5 let a osoby s potvrzením o prodělaném Covidu v posledních 3 měsících, kteří jsou již bez příznaku.
Řecko
Každý starší 18 let musí 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód.

Dále je nutný negativní PCR testu na Covid-19, který nesmí být starší 72 hodin od odběru pro osoby starší 10 let.

Výjimka: očkovaní s potvrzením o ukončeném testování (min. 14 dní)
Vyplnění elektronického příjezdového formuláře.

Negativní antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR.
Do 5 dnů po příjezdu do ČR PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující vztahuje povinná karanténa/samoizolace*.

Neplatí pro osoby mladší 5 let a osoby s potvrzením o prodělaném Covidu v posledních 3 měsících, kteří jsou již bez příznaku.
Vyplnění elektronického příjezdového formuláře.

Není třeba disponovat testem před započetím cesty.

Do 5 dnů po příjezdu do ČR PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2.
Do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující vztahuje povinná karanténa/samoizolace*.

Neplatí pro osoby mladší 5 let a osoby s potvrzením o prodělaném Covidu v posledních 3 měsících, kteří jsou již bez příznaku.
Slovinsko
Po příjezdu do Slovinska platí povinnost nastoupit na 10denní karanténu nebo předložit negativní PCR test (ne starší než 48 hodin od odebrání vzorku), kterým lze karanténu nahradit.

Výjimky: Předložením pozitivního výsledku testu PCR na COVID-19, který je starší více než 21 dní a zároveň není starší 6 měsíců, popř. potvrzením od lékaře, které není starší než 6 měsíců; nebo předložením potvrzení o očkování proti COVID-19, kterým prokáže, že od podání druhé dávky přípravku Biontech/Pfizer uplynulo nejméně 7 dní, přípravku Moderna nejméně 14 dní, alespoň 21 dní od podání první dávky přípravku AstraZeneca, alespoň 21 dní od první dávky přípravku Johnson&Johnson nebo alespoň 21 dní od první dávky vakcíny Sputnik V. Dále osoba cestující tranzitem přes Slovinsko, kdy tranzit nebude trvat déle než 12 hodin (nutný voucher o ubytování v zemi, do které cestují) nebo osoba, která ještě nedovršila 15 let.
Vyplnění elektronického příjezdového formuláře.

Negativní PCR test (ne starší 72 h) či antigenní test (ne starší 24 h) před započetím cesty do ČR a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku..

Do 5 dnů po příjezdu do ČR PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující vztahuje povinná karanténa/samoizolace*

Neplatí pro osoby mladší 5 let a osoby s potvrzením o prodělaném Covidu v posledních 3 měsících, kteří jsou již bez příznaku.
Vyplnění elektronického příjezdového formuláře.

Není třeba disponovat testem před započetím cesty. Do 5 dnů po příjezdu do ČR PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující vztahuje povinná karanténa/samoizolace*.

Neplatí pro osoby mladší 5 let a osoby s potvrzením o prodělaném Covidu v posledních 3 měsících, kteří jsou již bez příznaku.
Německo
Povinná registrace.

Potvrzení o negativním výsledku PCR či antigenního testu ne starší 48 h.

Neplatí pro děti do 6let.

Pro tranzit není nutný test ani registrace.
Vyplnění elektronického příjezdového formuláře.

Negativní antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR.

Do 5 dnů po příjezdu do ČR PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující vztahuje povinná karanténa/samoizolace*.

Neplatí pro osoby mladší 5 let a osoby s potvrzením o prodělaném Covidu v posledních 3 měsících, kteří jsou již bez příznaku.
Vyplnění elektronického příjezdového formuláře.

Není třeba disponovat testem před započetím cesty. Do 5 dnů po příjezdu do ČR PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2.

Do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující vztahuje povinná karanténa/samoizolace*.

Neplatí pro osoby mladší 5 let a osoby s potvrzením o prodělaném Covidu v posledních 3 měsících, kteří jsou již bez příznaku.

Vysoké riziko
Velmi vysoké riziko

*Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory s třídou ochrany alespoň FFP2 nebo ekvivalentní.

Se specifickými dotazy se můžete obrátit na informační centrum MZV pro cesty do zahraničí na telefonním čísle +420 222 264 222.

Upozornění: Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám pro cestování do zahraničí, doporučujeme ověřit si podmínky cestování ještě na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničí.


Aktualizováno 3. 5. 2021