Aktuality - Na lyže pro radost a bez obav | CK Victoria - Cestovní Kancelář

Po-Ne: 9:00-18:00 +420 545 213 101

Aktuality

Na lyže pro radost a bez obav

1. Objednejte zájezd pod značkou NA LYŽE PRO RADOST A BEZ OBAV
a my Vám garantujeme vrácení peněz na Váš účet v plné výši (bez stornopoplatků) do 14 dnů při odstoupení od smlouvy v souvislosti s koronavirem nejdříve 4 a nejpozději 2 dny před zahájením čerpání služeb za těchto okolností:

 • uzavření hranic, včetně hranic tranzitních zemí
 • nutnosti karantény při příjezdu do destinace nebo návratu z destinace, vyhlášené státním orgánem (nikoliv zaměstnavatelem či třetí osobou)
 • doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR (s přihlédnutím ke stanovisku MMR ČR) necestovat do konkrétního regionu či obce

2. Uzavřete připojištění EXTRA pro případ onemocnění Covidem-19 před vycestováním nebo v průběhu Vaší dovolené;
pojištěním jsou kryty:
 • léčebné výlohy v zahraničí, spojené s léčením onemocnění Covidem-19
 • náklady na náhradní dopravu a ubytování při znemožnění návratu, způsobené v souvislosti s Covidem-19
 • stornopoplatky při Vaší nezpůsobilosti vycestovat v důsledku Vašeho onemocnění Covidem-19
  • nenastoupení na zájezd bez předchozího informování CK nezakládá právo na bezplatné storno
  • povinnost testování na nemoc Covid-19 před odjezdem/po návratu nezakládá právo na bezplatné storno
  • umístění do karantény před odjezdem nezakládá právo na bezplatné storno
  • pojistná událost spadající pod připojištění EXTRA nezakládá právo na bezplatné storno (hrazeno pojišťovnou)
  • CK garantuje vrácení prostředků uhrazených za zájezd, nikoli však za sjednané pojištění

Na lyže pro radost a bez obav